"Mere end hver femte lærer i Furesø har ikke en læreruddannelse. Er der en kedelig udvikling i Furesø eller er der noget, som er misset i regnearksmetoderne. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at vi sørger for optimale forhold for vores børn og skoler i Furesø. Det er vigtigt, at vi har både fagligt dygtige og pædagogisk uddannede lærere, som vi hele tiden udvikler."

Ole Kristensen 19/5/21

Børn og skoler


Vores offentlige skoler i Furesø ligger pænt nationalt (læs: væsentligt over gennemsnittet). Vores skoler skal have mulighed for at udvikle såvel det faglige, men også fysiske og kreative evner hos vores børn.


Der er og bør være mulighed for at vælge en privatskole.


Vi skal udvikle og vedligeholde vores tilbud til pasning af børn. Der skal være gode rammer for både børn, ansatte og forældre i vores tilbud.


Vores ansatte lærere skal være uddannede lærere. Hvis de på anden vis har faglige kvalifikationer - så skal de sideløbende gennemgå pædagogisk læreruddannelse. Vores børn fortjener uddannede lærere.

Mit møde med BUPL, august 2021


Jeg og mine medradikale sætter en ære i at være velorienterede og have den aktuelt bedste faglige viden. Politik må ikke kun bygges på ideologi. Derfor har vi også en del møder med fagspecialister og tillidsrepræsentanter. Vi skal tage deres viden med os ind i byrådsarbejdet.


Byrådsmedlem Tine Hessner, KV21 kandidat Anders Medum Groth og undertegnede havde et godt møde med Jane Maj Hansson - fælles tillidsrepræsentant for pædagogerne i Furesø Kommune og BUPL. Vi ville gerne blive klogere på, hvad der kan afhjælpe den store mangel på uddannede pædagoger. Her fik vi en dedikeret tillidsrepræsentants bud på, hvad der skal til. Det, som vi skal hjælpe til med som lokalpolitikere, er at fjerne alt bøvlet. Sørge for at pædagogerne får mere tid til kerneopgaven og får mere tid til at få de succesoplevelser, der kommer ved, at de mærker på børnene, at de gør en forskel. Nogle steder er der behov for at styrke ledelsen. Og tænke nyt. Det er ikke en snuptagsløsning. Det kræver samarbejde.


Furesø er med sit Furesøtillæg og fraværet af områdeledelser på vej. Vi skal give mere fri, og vi skal sikre, at pædagogerne bliver ved med at blive værdsat. Det handler ikke kun om økonomi. Det handler også om, at tænke nyt og se på hvorfor pædagoger ikke arbejder på fuld tid. Kan vi også tænke nyt i forhold til perioden med små børn og ved ældre børn for pædagoger? Kan vi lokke pædagoger i praktik til at huske, at Furesø er en mulig kommende arbejdsplads?


Vi tror på, at ved at tænke nyt kan det lade sig gøre, at hjælpe til med at få et godt børneliv. Tak til BUPL og Jane Maj Hansson for den gode orientering om BUBLs syn på udfordringerne. Jeres viden er uundværlig.

Mit møde med Jonstrup borgere om Jonstrup skole, maj 2021


Furesø Radikale Venstre blev inviteret til Jonstrup af lokale borgere, der ønsker forbedringer for deres børn og kommende børns skolegang. Supergodt lokalt initiativ med en mængde gode ideer at arbejde videre med. Det radikale team kom beriget hjem med en masse input. Tak til de lokale borgere for at tale Jonstrups og børnenes sag! Jeg ønsker og mener, at dialog med personer, der har en særlig viden eller direkte påvirkes af en problemstilling, er absolut nødvendig.


Prognoserne viser, at skolens elevgrundlag stiger  i de kommende år. Ønsket om en udvidelse af skolen er  forståelig.  Det er vigtigt med ildsjæle i vores fællesskaber i de lokale bysamfund. Jonstrup Skole kommer afgjort på dagsordenen i de kommende år.


Stem Radikale Venstre for gode skoler i dit nærområde


Du kan støtte min valgkamp via Mobilepay 200547. Alt går ubeskåret til min valgkamp. Én miljørigtig plakat koster 25 kr. Hjælp Furesø Radikale Venstre ved at melde dig som frivillig allerede nu eller under valgkampen.