"Der er mange gode intentioner i Furesø, men der mangler tal og opfølgning. Man skal for eksempel kunne dokumentere, hvad der bliver brugt af vand, men i øjeblikket har man ikke data på, hvad forbruget er. I København sikrer man det ved at have fjernaflæsning, så man kan følge forbruget. Det er svært, hvis man ikke kan måle og veje indsatsen,"

Ole Kristensen til SN.dk 22/5/21

Det er vigtigt, at vi gør noget, sådan at vandkvaliteten i Farum Sø, Furesøen og Furesøs øvrige vådområder bliver bedre. De problemer, der er i søerne nu, er dog i høj grad et resultat af fortidens synder og løses ikke isoleret set ved at forhindre overløb i forbindelse med skybrud. Der skal mere til, vurderer Ole Kristensen

Ole Kristensen til SN.dk 06/11/21

Klima, miljø og energi


Mit arbejde i HOFOR gør, at grøn omstilling og miljø ligger mig nær. Jeg er tilhænger af kollektive forsyninger, når det er den bedste løsning. Jeg ønsker ikke tvang. Jeg tror på motivering og indretning af incitamenter. Afgifter på sorte løsninger, fuld gennemskuelighed om ejendommes energi- og vedligeholdelsesmæssige stand - energimærkeordningen. Også selvom jeg ikke synes, at energimærkeordningen fungerer efter hensigten. Den har haft effekt på salgspriser på ejendomme. Der er højere priser på bedre energimærke! Det giver lyst til at få et bedre energimærkning og det er godt. Det er ikke godt, at energimærkningen ikke kan ses på bygningens energiforbrug. Jeg syntes, at der er for lidt fokus på at spare på energien også i energimærkningen. Det som jeg syntes, at der skal arbejdes med, er benchmarking – så et bedre energimærke også giver mindre forbrug. Det vil virke, at få borgerne får indblik i, hvad de bruger af vand og energi. Det kræver samarbejde med både forsyningsselskaber og udvikling og standardisering af dataopsamling.

Hvad bruger hver bygning i energiforbrug pr. kvm (grupperet i bygningstype og energimærke og bygningsklasse (efter bygningsreglement)? Hvad bruger hver familie af vand og el pr. person? Så kan data – motivere hver enkelt til at reducere forbruget. Forsyningsselskaber og kommune kan komme med gode ideer til, hvad der kan gøres. Der kan spares meget CO2 blot ved at bygningerne sænker energiforbruget.


Vi skal i kommunen gå forrest i genanvendelse og affaldsløsninger og være med til at påvirke, at minimere affaldsmængden og øge genanvendelsesgraden.

DEBAT: Coronakrisen må ikke forhindre den grønne omstilling - heller ikke lokalt


Læs Thomas Hesselhøj Hansens og mit debatindlæg her.


DEBAT: Vi skal have klog grøn omstilling i Furesø nu


Læs Thomas Hesselhøj Hansens og mit debatindlæg her.

DEBAT: Ja tak til Klimarådets anbefalinger - også lokalt


Læs Thomas Hesselhøj Hansens og mit debatindlæg her.

Smarte (klima)løsninger

Det er nemt at komme med visioner og sætte mål, men byrådet skal også sørge for, at målene er ambitiøse og realistiske, og dertil skal de smarte løsninger til at nå målene også konkretiseres. Det vil jeg sikre.


Invester i klimaløsninger! Det skal kunne betale sig at bruge energien fornuftigere. Vejrprognosestyring af bygninger i stedet for klimastatstyring. Lad kommunale bygninger gå forrest og følg derefter op og tilpas strategien.

Det er ikke kun rockwool, nye vinduer klimaskærme, der skal til. Det er også at følge op på, at de besparelser, som klimaskærme skal give, bliver leveret. Der skal følges op på data, så fremtidige løsninger er fagligt funderet.


Der skal være krav om at tænke regnvandsløsninger ind i nye boligområder i kommunen, så regnvandet ikke kommer til at belaste kloaknettet. Samtidig skal eksisterende boligområder have incitamenter til at lave enten LAR-løsninger eller sammen med kommune/forsyningsselskab lave plan for separat kloakering.

DEBAT: Rettidig omhu er vejen mod renere søer


Læs Thomas Hesselhøj Hansens, Anders Medum Groths, Tine Hessners og mit debatindlæg her.

Udskift larmende varmepumper!

Larmende individuelle varmepumper hører ikke til i Furesø Kommune.

Mange borgere ønsker at slippe af med oliefyret eller naturgassen. I Furesø Kommune er der desværre ikke hjælp at hente. Der er fra de lokale fjernvarmeværker desværre heller ikke en udbygningsplan klar.

Det kaster borgere over mod de dyrere og mere støjende varmepumper. Det bør der gøres noget ved - hurtigt.


Kommunen kan få egne bygninger konverteret til fjernvarme - og der er faktisk en hel del, som endnu ikke er på fjernvarme. Med kommunens indflydelse i fjernvarmeselskaberne, kan der laves en aftale om, at der bliver lavet en etapeplan, der viser, hvornår der kan leveres fjernvarme. De steder, som ligger for langt fra fjernvarmen - kan der opsættes fælles eller individuelle varmepumper, hvis de placeres og udformes, så naboerne ikke generes af støjen. Varmepumper er dyrere og mere støjende, men kan være en fornuftig løsning, hvis der er langt til kollektiv forsyning.


Tænk nyt, tænk grønt og stem radikalt!

Du kan støtte min valgkamp via Mobilepay 200547. Alt går ubeskåret til min valgkamp. Én miljørigtig plakat koster 25 kr. Hjælp Furesø Radikale Venstre ved at melde dig som frivillig allerede nu eller under valgkampen.