"Jeg tænker, at det ikke altid handler om flere penge. Hvis jeg skulle slå ned på noget i ældreplejen, så er det, at der er en stor udskiftning i personalet. Jeg har en 89-årig mor, der bor i en beskyttet bolig, og en af de ting, hun ikke synes, er så rart, er, når hun knytter sig til nogle medarbejdere, som så skifter. Det er skidt."

Ole Kristensen til SN.dk 22/5/21

Seniorliv


Vi skal være klar til at sørge for vores ældre, og imødese øgede og ændrede behov. Vores ældre bliver ældre og mere krævende – samtidigt er vores ældre ”vant til at bestemme”. Det stiller krav til løsninger, som imødekommer både behov for hjælp og behov for at bevare individuelle behov og selvbestemmelse. Vi kan vinde meget ved fx under sport, fritid og kultur at få inkluderet dem inden, de bliver meget plejekrævende. Det kan dels udskyde og minimere et senere plejebehov. Samvær og aktivitet øger livskvaliteten uanset alder.

Jeg ønsker friplejehjem


Jeg vil arbejde for, at der kommer et friplejehjem i kommunen. Dét gør vi faktisk allerede i Furesø Radikale Venstre.


Furesøs ældre borgere skal være længst muligt i eget hjem, men når de skal på plejehjem, skal de eller deres pårørende have et valg, ligesom man også kan vælge at sende sine børn på privatskole. Der må ikke tages penge fra det offentlige tilbud, men der skal være et alternativ til det. 

Furesøs plejesektor skal være en attraktiv arbejdsplads


Min efaring er, at de komunale plejehjem/centre ikke nødvendigvis bliver bedre af at kaste flere penge i dem. Der er stor udskiftning på personalefronten og det betyder, at der bruges ressourcer på overlevering og rekruttering. Det giver utryghed for nogle af de borgere, der modtager ældre- og sygepleje. Min mor på 89 år bor i en beskyttet bolig - hun har i øvrig tidl. boet på et kommunalt rehabiliteringscenter - og en af hendes bekymringer er utrygheden ved at få nyt personale i sit hjem og at skilles med dem, hun har knyttet bånd med.


Vi skal styrke sektoren ved bl.a. at lave lokalaftaler med medarbejdergruppen.


Stem Radikale Venstre for et værdigt seniorliv og ældreplejen som en attraktiv arbejdsplads

Du kan støtte min valgkamp via Mobilepay 200547. Alt går ubeskåret til min valgkamp. Én miljørigtig plakat koster 25 kr. Hjælp Furesø Radikale Venstre ved at melde dig som frivillig allerede nu eller under valgkampen.