Ole Kristensen

"Jeg har selv været svømmedommer, da min søn gik til elitesvømning i Værløse Svømmeklub.

De mange frivillige i foreningslivet er vigtige, men budgetter for de kommunale frittidstilbud skal ikke væe afhængige af de ulønnede."

Sport, fritid og kultur


Det er vigtigt, at Furesø hele tiden har tilbud, som gør det attraktivt og rart at bo i kommunen. Gode kultur og fritidstilbud har mange positive elementer; de udvikler fysisk, socialt og kreativt samt giver os noget at være sammen om. Det er vigtigt for Furesø, at vi har fællesskaber og foreninger, som vi i borgere kan udvikle os med.


Børn og unge har  bedre af, at være en del af et eller flere fællesskaber som sport, fritidsinteresser og kultur end ”at hænge på gadehjørnerne”. Vi har heldigvis mange tilbud i kommunen, men vi skal arbejde for, at familier eller enkeltpersoner rmed manglende ressourcer, har mulighed for at deltage eller støtte under deltagelse,

Et mangfoldigt kulturliv i Furesø

 

Jeg, og Furesø Radikale Venstre, vil bygge videre på vores fundament for et godt kulturliv. Et godt sted at bo, kræver et rigt kulturliv. I Furesø er der tradition for et godt kulturliv, herunder også idræt, for alle aldre.Det skal understøttes, gødes og udvikles.

 

Furesø Radikale Venstre vil:

 

- Fastholde Furesøs position som Danmarks førende kulturkommune.


- Oprette mindst én Orkestermester-folkeskole i kommunen, hvor alle elever lærer at spille på et instrument


- Have mindst 3 vuggestuer og/eller børnehaver, der kvalificeres til at være en del af projektet ”Sangglad”, hvor sang er hverdagens naturlige samlingspunkt.


- Fastholde og udvikle Furesø som en aktiv og positiv samarbejdspartner for både den professionelle og brede idræt.


- Sikre at kunsten og kulturen kommer ud til borgerne – ikke kun i kulturhusene.


- Udvikle Furesøs potentiale for events og festivaller.


- Levendegøre vores internationalt anerkendte skulpturpark.

En kulturskabende kommune

I dag er der mange gode arrangementer i vores kulturhuse. Det skal der også være i fremtiden. Men kulturen skal også styrkes i andre sammenhænge i kommunen ude hos borgerne. Borgerne og kommunen skal være kulturskabende og hele tiden udvikle Furesø.

 

Foreningskulturen som drivkraft

Vi er beriget af en stor diversitet af foreninger i Furesø. Nogle foreninger tager udgangspunkt i idræt og sport. Andre foreninger kredser om kunsten og kulturen. Foreningskulturen bredt set skal vi tage hånd om at styrke og udvikle. De frivilliges indsats er en kæmpe gevinst for vores kommune, og gør Furesø til et godt sted at bo, uanset om man går til dans eller er med i en bogklub.

 

Musik som et gennemgående element

Vi skal have musik til at være mere tilstede i kommunen fra vuggestue til plejehjem. Musik har en værdi i sig selv, men har også positive effekter på alt fra indlæring for de mindste til musikterapi for demensramte.

 

Kunst i anlægsprojekter

Det skal være en bærende princip i vores anlægsprojekter, at der allerede fra start, er tænkt kunst ind i projekterne.

Skulpturparken som et levende sted: Vi har i kommunen en international skulpturpark, ikke helt med de kvaliteter som Louisiana og Trapholt. Formidlingen at parkens kvaliteter, træder ikke godt nok frem. Vi vil levendegøre parken, så formidlingen af den træder tydeligere frem. Samtidig vil vi sætte mere fokus på parken nationalt, så det ikke kun er i de internationale guider den omtales. Vi vil gøre skulpturparken relevant og vedkommende for Furesøs borgere.

 

Stem Furesø Radikale Venstre for et kulturelt og nytænkende Furesø – også når det gælder kulturpolitik!

Du kan støtte min valgkamp via Mobilepay 200547. Alt går ubeskåret til min valgkamp. Én miljørigtig plakat koster 25 kr. Hjælp Furesø Radikale Venstre ved at melde dig som frivillig allerede nu eller under valgkampen.