“For Furesø Radikale Venstre er trafik og mobilitet et vigtigt område i bestræbelserne på at omstille vores kommune til at blive mere grøn og bæredygtig. Fokus på CO2-udslip, trængsel, trafikstøj og sikkerhed har høj prioritet for os.“

Ole Kristensen i SN.dk 1/6/21

"Jeg er en varm støtter til en forundersøgelse af Farum-banen. Da jeg flyttede hertil var støjen fra motorvejen meget mindre, og hvis vi kan lokke en masse mennesker fra bilen og over i toget, kan vi reducere støjen fra motorvejen."


Ole Kristensen til SN.dk 22/5/21

Transport, infrastruktur og støj


Vi har motorveje, omfartsveje, flere S-togslinjer og busser i kommunen. Det er vedtaget, at motorvejen skal forlænges til Hillerød. Godt for trafiksikkerheden - skidt for støjen og belastningen af motorvejen gennem Furesø. Vi skal turde tænke nyt for at undgå udvidelse fra 4 til 6 spor uden, at det bliver fulgt op med støjdæmpning.


Trafik til Hillerød, København og Ballerup i offentlig transport bør forbedres. Lige nu tager det længere tid med S-tog til København end i bil. Det er ærgerligt. Min vision for Furesø er, at vi gør det rigtige valg til det lette valg. Det vil betyde, at S-toget skal være lettere at sige ja tak til.  En hurtigere S-togsforbindelse til København fra Farum og en forlængelse af S-toget til til det nye supersygehus i Hillerød. 


Det vil udvikle vores by og binde os sammen både mod Hillerød og mod København. Det skal være nemt og attraktivt at tage de rigtige valg. Mere kollektiv transport - mindre støj og CO2 forurening.


Vi skal udvikle alternative transporter fx samkørsel – eller som ”vores egen” Thomas Hesselhøj Hansen forudser, nye biltjenester, som gør privatbiler i traditionel forstand overflødige. Det kan hjælpe mod den stigende privatbilisme, som, hvis ikke vi gør noget, vil skabe mere trafikstøj i kommunen både fra og til motorvej og omfartsveje.


Gode offentlige transportsystemer og nye samkørselstjenester vil  hjælpe med at minimere belastningen fra transporter i og gennem kommunen.

DEBAT: Det radikale syn på trafik og mobilitet i Furesø


Læs mit debatindlæg her.

DEBAT: Forlæng S-toget fra Farum Station til Hillerød Hospital


Læs mit debatindlæg her.

Støj og infrastruktur

Furesø Radikale Venstre fik støjdæmpning af motovejen i Furesø på budgetaftalen i Folketinget. Rasmus Helveg Petersen (RV) og Sophie Løhde (V) var de eneste i forhandslinsgrummet, der kæmpede for det - på trods af den lokale afdeling af socialdemorkatiet i Furesø havde råbt højt, desværre uden held med at komme igennem til deres folketingsgruppe.


Det er bestemt en udfordring at få bugt med støjen. Nogen, også her i kommunen, har den holdning, at hvis man har bosat sig i nærheden af en motorvej, så må man leve med støjen. Det finder jeg, er et bekymrende synspunkt. Da jeg flyttede til Værløse i 2013 larmede motorvejen ikke nær så meget som i dag. Gentagne afgiftsnedsættelser på biler og manglende udvikling i den offentlige trafik har flyttet meget trafik over til bilen. Det giver mere støj.


I forhold til kollektivtrafik er der nogle lyspunkter i infrastrukturplanen; Der er over en længere årrække afsat penge til effektivisering af S-togsdriften. Togene skal køre hurtigere ved at "rette banen til". Der skal laves førerløse tog, som vi kender fra den københavnske metro. Det er gode nyheder, for dem som ønsker grøn omstilling og mindre støj! Det vil komme til at betyde hyppigere og hurtigere togforbindelse, betjening og sidst men ikke mindst er der afsat 5 millioner til en forundersøgelse af S-tog til Hillerød.


Jeg ønsker at gøre de grønne og gode valg til de lette valg. Det kræver, at S-toget opdateres og føres up to date, så det at tage tog bliver det lette og grønne valg. Desværre ligger denne del af planen ikke lige så tidligt for som udvidelsen af motorveje. Udvidelse af motorvejen bliver god for dem som pendler i bil til og fra Hillerød, men ikke for dem som bliver yderligere støjplaget. Der er der to ting, der virker: mindre trafik og reduktion af støjen ved enten støjsikring af motorvejen eller nedsættelse af hastigheden.


Stem radikalt for at gøre det grønne valg til det lette valg.

Du kan støtte min valgkamp via Mobilepay 200547. Alt går ubeskåret til min valgkamp. Én miljørigtig plakat koster 25 kr. Hjælp Furesø Radikale Venstre ved at melde dig som frivillig allerede nu eller under valgkampen.